Image module

Wie zijn wij?

Wij zijn een kleinschalig bureau en zijn al jaren actief als adviserende partij voor gemeenten, banken en andere opdrachtgevers.

Wij streven naar een (op maat) advies met zoveel mogelijk commitment van de betrokken partijen omdat de ervaring leert dat dit voor de lange termijn het meest constructief is voor alle partijen.

Kernwoorden:

 • advies op maat
 • niet 1 belanghebbende, maar alle partijen zijn belanghebbend
 • korte lijnen
 • snelle doorlooptijd
 • kostenreductie opdrachtgever
 • structureel hogere inkomsten debiteuren
 • kennis van wet- en regelgeving op de vakgebieden
 • last but not least: zelf ook werkzaam geweest in de uitvoering Bbz, Ioaz en debiteuren

Neem contact met ons op

Waar kunt u ons voor inschakelen?

Bbz 2004

Beoordeling en advies Bbz 2004

Ioaz

Beoordeling en advies Ioaz (voorlopige en definitieve toekenning)

Quickscan

Beoordeling en advies voorbereidingsperiode Bbz

Debiteurenonderzoek

Beoordeling en advies debiteuren (Bbz- en Tozokredieten, bijv. aflossingscapaciteit berekenen)

Voortgangsonderzoek

Algemene onderzoeken

Tozo

Beoordeling en advies Tozo (levensonderhoud en krediet)

Definitieve vaststelling inkomen en vermogen

Bbz, Tozo, Ioaz en Ioaw

Coaching en begeleiding

Begeleiding van startende, gevestigde, oudere en beëindigende ondernemers

Advies op maat

In individuele gevallen bieden wij ook de mogelijkheid voor advies op maat

Neem contact met ons op

Wat levert het u en de gemeente op?

Neem contact met ons op

Wat levert het u als opdrachtgever op?

 • Snelle doorlooptijd (<4 weken)
 • Door onze jarenlange ervaring op adviesgebied, bieden wij nauwkeurige adviezen met zoveel mogelijk commitment van betrokken partijen
 • Up-to-date debiteurenbestand (t.b.v. accountantscontrole)
 • Kostenbesparing/reductie op Buig-kosten (wijzigingen Bbz per 1-1-2020)
 • Periodiek contact met klant/debiteur over voortgang en terugkoppeling naar de gemeente
 • Klankbordfunctie voor klant, gemeente en evt. andere externe partijen

Door deze aanpak:

 • investeren wij in de relatie met de klant/debiteur, wat op de lange termijn voor zowel de klant als de opdrachtgever tot de gewenste resultaten zal leiden. (lange termijn visie)
 • blijft het debiteurenbestand beheersbaar
 • voorkomen we onnodige instroom PW en bevorderen wij verantwoorde uitstroom naar zelfstandig ondernemerschap
 • voorkomen we (door het inzetten van quickscans) onnodig dure en lange voorbereidingstrajecten. (markt, basis competenties, schulden enz.).

Werkzaamheden
op locatie
in overleg

Gemiddelde
doorlooptijd
<4 weken

Referenties
ontvangt u
op verzoek

Prijzen
conform
financiering

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, kunnen zij mogelijk een Bbz-uitkering aanvragen. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente beslist of een (startende) zelfstandig ondernemer Bbz krijgt.

Hier lees je meer: Rijksoverheid – Bbz of via KvK – Bbz

Kom ik in aanmerking voor een IOAZ-uitkering?

Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Hier lees je meer: Rijksoverheid – IOAZ

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Hier lees je meer: Rijksoverheid – Tozo

Neem contact met ons op
Image module
Contactgegevens:
Mulder Bedrijfsadvisering & Coaching
Databankweg 18
3821 AL Amersfoort
  06 3765 6452
AVG richtlijnen
Mulder Bedrijfsadvisering & Coaching werkt volgens de AVG richtlijnen.

  .